Versio 04/2021

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §.

Rekisterinpitäjä

Iogen Oy (myöhemmin “Iogen” tai “Yhtiö”)
Åkerlundinkatu 3B
33100 Tampere
Y-tunnus: FI 22036469

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Iogen Oy / Laura Kuittinen
Puh. +358 10 321 7755
Sähköposti:

Rekisterin nimi

Iogen Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Iogeniin joko tilaamalla yrityksen tuotteita ja palveluita tai osallistumalla yhtiön
järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä
tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen.
Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

 • asiakkaan tunnistaminen
 • asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä
 • palveluiden kehittäminen, raportointi (mm. tilaushistoria) sekä personointi
 • väärinkäytösten estäminen; ja
 • markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaan)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • työosoitetiedot
 • puhelinnumero
 • IP-osoite

Tilaustiedot

 • tilatut tuotteet
 • tilauksen summa
 • tilauksen toimitusosoite
 • toimitustapa
 • asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
 • selaimen tunniste

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa kotisivusiirtymät sekä online-markkinointiin reagoiminen.

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Iogen Oy:n hallinnoimia tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole
katsonut riittäväksi.

Evästeet

Iogen käyttää sivustoillaan evästeitä (cookies) online-tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on
pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välissä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien
kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämisen.
Käytämme markkinointiyhteistyökumppaniemme tarjoamia mainosverkostoja, joiden avulla voimme kohdentaa mainontaa sekä
segmentoida kävijöitämme. Näiden tarkoituksena on tarjota asiakkaillemme tarkoituksenmukaisempia mainoksia.
Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Tietynlaiset kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta
voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta asiakkaisiimme.
Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen
selaimen tietosuoja-asetuksista. Palvelu vaatii toimiakseen oikein ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Iogenin erikseen
määrittämät henkilöt tai Iogenin työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurilla
sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa, mitä häntä koskevia tietoja on
tallennettuna rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia
tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, osoite sekä käyttäjätunnus tai käyttäjätunnuksen tunnistenumero. Tarvitsemme myös tiedon
siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Iogen lähettää tiedot vain tunnukselle tallennettuun osoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa toimittamalla vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa luetellut tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin
lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.