Mars kirjain kontrastiherkkyystesti


Pelli-Robson kontrastitestin tilalle Mars kontrastitesti

Mars Contrast Test on todellinen kontrastiherkkyysmittaus, joko indikoi alimmat kontrastit potilaaltasi ennemmin kuin pienimmät optotyypit, jotka hän voi havaita jollain keinotekoisesti valitulla kontrastilla.

Mars testin avulla se on kontrasti eikä kirjaimen koko, joko pienenee testin alusta loppuun.

Mars testi käyttää samaa kontrastin määritystä kuin nyt lopetettu Pelli-Robson testi ja Mars testillä saadut arvot ovat käytännössä vaihtokelpoiset. Mars kontrastitestiä on saatavana Sloan kirjaimilla tai numeroversioina.

Kirjaimet tai numerot ovat suuria ja tällä varmistetaan, että myös heikkönäköisetkin potilaat näkevät ne.

Tutkimus on johdonmukaisesti osoittanut, että suuret optotyypit havaitaan myös ongelmaisissa näköjärjestelmissä kokosäädetyissä spatiaalisen frekvenssin kanavissa.

Mars kontrastitesti myötäilee herkkyydessä kaikkein sensitiivisimpiä kanavia ja näköjärjestelmää kokonaisuudessaan.

Mars käyttää log kontrastiherkkyyttä, joka on logaritmi minimikontrastin käänteisarvosta ( base 10) oikeaan kirjaimen tunnistamiseen.

Valmistaja Good-Lite

Good-Lite