In-vivo solutason histologia, non-contact. Alkoiko jo kiinnostaa? Astronomiassa jo kauan käytettyyn adaptiivisen…